UNIVERZÁLIS TUDÁSTÁR

Politikatudomány

Első széria


Adar/Seufert: A török prezidenciális rendszer két és féléves tapasztalatai

Akcay/Hein/Jungmann: Financializáció és makrogazdasági rendszer a 2008-as válság előtt és után

Alami: Geopolitika és az "új" államkapitalizmus

Aldrich: A CIA és az európai egyesülés kezdetei 1949.

Aszaturov/Martynov: EU és a NATO Trump elnöksége alatt

Babacan: Hegemónia és kultúrharc: a kultúrharc összekapcsolása - neoliberalizmus és iszlám Törökországban

Bai/Zheng/Song: A kínai haveri kapitalizmus sajátosságai

Baiocchi/Bennett/Cordner/Taylor-Klein/Savell: A politikai kultúra szerveződése a mai USA nagyvárosaiban

Bargetz: A mindennapok a politika formálódásában

Benkler/Shaw: Jobbos és balos blogger csoportok

Bennister/Worthy: A politikai tőke természetének megértéséről

Blackman: Mikor is volt a természeti állapot? Locke válasza Rousseau kritikájára

Bozis: Plagizálás és hatalmi viszonyok a jogtudományban és a jogi oktatásban

Brattberg/Le Corre/Stronski/De Waal: A kínai modell befolyása Kelet-Európában

Brown: Biopolitika a történelem során

Bude/Großklaus: Az EU külső befolyása Marokkó demokratizálódására

Burns: Arisztotelész, Ciceró és a kozmopolita politikai gondolkodás

Büthe: A NATO Trump után

Byberg: Az EU keletkezés tudományos támogatásának centralizált megteremtése

Christensen: A nemzetközi bírák kettős lehanyatlási tendenciája

Christensen: Hatalom pozíciók és professzionalizmus a nemzetközi büntető bíráskodásban

Clark/Peng: Közvéleményformálás az elit fragmentálódásának idején az USA ban

Codagnone/Biagi/Abadle: Érdekek és érzelmek és a sharing economy realitása

Corsi: Oroszország gazdasági válságának kisegítője az Ural

Coyle/Polsky: Szakember szerzés felvásárlás útján

Dai: A reputációs állam felé a kínai kreditrendszer révén

Dams/Martin/Kranenburg: Kína puha hatalmi európai szerveződései

Delanty: A Covid politikai filozófiai megközelítései

Dembinski/Fehl (szerk.): A NATO jövőjének három víziója

Destradi: A regionális hatalmak három paradigmája: a birodalom, a hegemónia és a puszta vezető szerep

Dittmer: Kína és Taiwan

Doshi:Kína, mint a kibertér nagyhatalma

Dumont/Verluise: Az EU és a NATO viszonya

Eisfeld: Radikális elméletek a politikatudományban

Elhefnawy: A neoliberalizmus hanyatlása a 90-es évek után

Elhefnawy: Az USA monopol világhatalmának elenyészése

Elhefnawy: Növekvő komplexitás

Elliott: Mire tanította meg a briteket a szuverenitás szempontjából az EU tagság uniós jog elsőbbsége?

Elsherbiny: Az orosz ukrán háború okai és következményei

Engstrom/Ho/Sharkey/Cuéllar: Algoritmikus kormányzat az USA szövetségi állami szintjén

Enoch: Tömegek és az elitek politikai filozófiai kérdése Trump, Netanjau és a Brexit korában

Estein: A brit műsorszolgáltatás politikai struktúrája

Falke: A fokozoatos hatalomátszállás egy Európai Egyesült Államokra realista nézőpontból

Finck: Automatizált döntéshozatalok és a közigazgatási jog

Florman: Okos hatalom vezeti-e az utat az USA versus Kína nemzetközi rivalizálásban

Friedberg: Növekvő USA versus Kína rivalizálás és a globalizáció jövője

Gamito: Kína geopolitikája és a mesterséges intelligencia

Gaon/Stedman: Az MI kormányzási kérdései Kanadában

Golumbia: A bitcoin, mint politika

Gries: A kínai arcnacionalizmus

Gries: Kína, mint hegemón

Gries: Kínai nacionalizmus és a mai kínai állam

Gurievand/Papaioannou: A politikai populizmus gazdaságtana

Hakala: Orosz kibertéri stratégia

Halbach: Kadirov magán csecsen állama Putyin vertikális szövetségi hatalmának kereteiben

Hammaren: A bürokrácia politizálása és a populista vonások Európában és Latin Amerikában

Harris: A nagyhatalmi beavatkozás új formáinak lehetőségei

Haslanger: A filozófia kultúrájának és ideológiájának változása

He: Daniel Bell Kína modell könyvének elemzése

Hodgson/Gartenstein-Ross/Blair: Az Antifa és a militáns anarchisták szerveződése

Holtermann/Kjaer: Episztemikus közösség létrejötte a nemzeközi büntető bíráskodásban

Issacharoff: Az amerikai politika kiszervezése és a pártpolitikák ellenséges felvásárlása

Jarvis: Ulrich Beck rizikó társadalmának kritikája

Johnston: Növekszik-e a kínai nacionalizmus?

Johnston/Shen: Amerikaiak és kínaiak szemlélete a másikról

Jylha/Rydgren/Strimling: Svéd szavazeltolódás a centrumból szélre

Karásková: Kína és Közép-Kelet-Európa országai

Kellermann: A Washingtoni Konszenzus szervezése

Kjaer: A politika fogalmának megváltozása a transznacionális konstitucionalizmus felfogásában

Koroljov/Portyakov: Kínai orosz viszonyok a válságok idején

Kreuzer: Kína és Duterte viszonyának változásai

Kwet: Digitális gyarmatosítás és az USA birodalma

Lahmann: A kibertéri szuverenitás vitájánák ideológiai és politikai háttere

Law: Rákényszerített alkotmányok és romantikus alkotmányok legitimitási helyzete

LeQuire: Eric Voegelin és Robert Bellah a barátságról

Leutert/Eaton: Mennyit változott Xi Jin Pings kormányzása alatt a kínai állam által tulajdonolt gazdasága?

Lipinski: Európa, mint szimbolikus forrás a lengyel hatalmi küzdelmekben

Loperfido: Szélsőségesek, állam és társadalom

Lopes Jr: A kínai brazil kapcsolatok szerepe Latin-Amerikában

Lopez-Alves: A nemzeti identitás változásai 1750-1930 között Európában Dél-Amerikában és az USA-ban

Lough: Az ukrán haveri kapitalista rendszer

Lu: Kína csúcskáderei

Lubina: Oroszország és Kína. Politikai érdekházasság - stabil és sikeres

Luong: Vietnámi kínai ellenesség

Lütjen: A visszhangkamra politikája: Wisconsin és a az USA ideológiai polarizációja

May: Kormányzás a modern társadalomban a minisztériumi bürokráciák szemszögéből

Martins: Kina afrikai gazdasági zónáinak szerepe

Mearsheimer: A liberális világrend felemelkedése és bukása

Mearsheimer: A nemzetközi intézmények hamis ígérete

Mearsheimer/Walt: Hátunk mögött hagyva a hamis elméleti hipotéziseket

Mearsheimer: Lehetséges-e Kína békés felemelkedése?

Mearsheimer: Ukrajna, mint a Nyugat hibája

Meier/Blum: A hatalom és logikájának mesteri kezelése

Merkel: A demokrácia múltja, jelene és jövője

Mikael Madsen: Transznacionális hatalmi elitek

Milman: Az amerikai BLM mozgalom szövetségkeresései Európában

Moschella/Atkinson: India, mint Kína ellensúlya képlet kérdései

Mortsenson/Bagley: Az alkotmányozó széles terjedelmű hatalomdelegálása a törvényhozásra

Mueller: Kína felemelkedése vagy bukása

Niyazbekov: A közép-ázsai kinai ellenesség hatásai

Nuga: USA és Kína stratégiai versenye a mesterséges intelligencia terén az elsőbbségért

Osborne: Thucydides és a populizmus

Pijl: A BRICS, egy nem önkéntes kihívó csoport támadás alatt

Pijl: Az MH17 lelövése, Ukrajna és az Új Hidegháború

Pozen: Információszivárogtatás az USA kormányzati szférájában

Prados: A NATO titkos részlegei

Quigley: Tragédia és remény

Raulet: A sárgamellényesek mozgalmáról

Robbins-Kanter: Angol francia ellentét a kanadai választásokon

Rudolf: Az USA geopolitikája és a nukleáris elrettentés lehetősége az új globális hatalmi viszonyokban

Sasaki/Sakata/Mukoyama/Yoshino: Kína hosszútávú gazdasági fejlődésének kérdései

Schake: Az EU amerikai katonai védelemre támaszkodásának csökkentése

Schlembach: Alain de Benoists antipolitikai filozófiája

Sethia: A politikai pártok indiai alkotmányjogi szabályozása

Setijadi: Kinai ellenes érzelmek Indonéziában

Sibiri: Kínai ellenesség megjelenése az afrikai politikában

Spigelberger: A putyini rendszerről

Sprenger: A mikrodöntések politikája: Edward Snowden, a hálózatsemlegesség és az internet architektúrája

Stanzel/Voellsen: Az MI új szerepe a diplomáciai tárgyalásokban

Stäheli: A hálózatok visszametszése

Stephan: A EU szén hatalom álláspontjának neogramsciánus magyarázata

Sudmann: A mesterséges intelligencia demokratizálódása

Sun: Kína haveri kapitalizmusa

Tamanaha: A liberalizmus és a jogállam kapcsolatának sötét oldala

Tang: A nemzetközi politika tudományának evolúciója Mearsheimertől Jervisig

Tapia/Thier/Gößling-Reisemann: A kibertéri és fizikai hatalmi rendszerek rugalmassága és sérülékenysége

Tas: Európa új jakobinusai a háború illegitim alkalmazásával

Templeman: A kínai modell sikeressége

Thierer/O'Sullivan/Russell: Közpolitika és az MI

Tiemann-Kollipost: Politikai részvétel a digitális korban

Toft/John: Mearsheimer egy realista geopolitika és a hatalom között

Tronc/Nahikian: Donbasz civil tuszai és geopolitika

Wachter/Mittelstadt/Floridi: Robotizált döntésthozatal és adatvédelmi szabályozás

Waldron: Egy politikai politikaelmélet

Walker/Ludwig: Átfogó nagyhatalmi válaszok a globális hatalmi harcokban

Wang: A negyedik generációs államelméletek felé

Weber/Qi: Kína állam által létrehozott piacgazdasága

West: A politika megnemesítése

Wullweber: Hegemón globális politika

Xing: Kína versus USA rivalitás

Yi Wen: Kína viharos iparosítási titkának magyarázata

Zheng-Ren: A kínai nacionalizmus megértéséhez
tudastar@newsforconeu.com