UNIVERZÁLIS TUDÁSTÁR

Szociológia

Első széria


Abbing: Miért szegények a művészek

Alexander: Kulturális pragmatika

Assa: A kibertér hatása a társadalmi és kulturális folyamatokra

Beckert/Streeck: Gazdaságszociológia és politikai gazdaságtan

Beytia: Bourdieu bourdieui elemzése

Bian: Kínai társadalmi stratifikáció és mobilitás

Blount: Kibertér és globális rend geográfiája

Bradanini: A versenyképesség középontba kerülésének okai az EU vitáiban a neogramsciánus magyarázatban

Calabresi/Lindgren: Az élethossziglani legfőbb szövetségi bírói hivatal megszüntetésésnek rációi az USA-ban

Carter/Molisa: Számítási harmónia és neogramsciánus szempontú diszharmónia Új-Zélandon

Chafetz/Pozen: Miként hibásodhatnak meg az alkotmányos normák?

Chen: Intergenerációs mobilitás Kínában

Elhefnawy: Növekvő komplexitás

Fach: Trump egy amerikai álom

Fang: Szimbolikus tőke Kínában

Fuchs/Holzner: A művészet, mint komplex dimamikus társadalmi rendszer

Gambetta/Hertog: A képzett értelmiségi iszlamisták magas arányának elemzése

Georgakakis: Az EU Bizottság szociológájáról

Georgakakis: Az EU elit történeti szociológiájáról

Hellige: Rathenau úttörő szerepe a modernség tartósság problémájának feltárásában

Huning: Amerika önmaga ellen

Kahn-Fogel: Nyugati univerzalizmus és afrikai homoszexualitás

Klimczuk: Szakértők és kulturális nárcizmus: Kapcsolatok a 21. század elején

Kocka: Történelem és felvilágosodás: Esszék

Kuo/Horse/Seaton/Vargas: Az ázsiai amerikaiak distanciálódása a BLM mozgalomtól

Kwiek: Lepenies értékelése

Lebeda/Schmitt: Innovációs hajlam a kínai, az orosz és a kanadai diákok között

Lehavi: A filozófusok, a társadalomtudósok és a jogászok eltérő szemléle a tulajdoni jogokról

Lepenies: A német kultúra vége

Li: Kulturális tőke a kinai hierarchiában

Milbank: Az értelem habitusa

Olofsson: Egyetemi és professzió szociológiai elemzés svéd viszonylatban

Palmer: Miért ismételhetők a történetek? Idegtudomány, politika, hatalom és narratív perspektíva

Pass/Hearsey/Caroti: Az űrszociológia meghatározásának három lehetséges nézőpontja

Ritschel: Jeremy Bentham és Karl Marx: Két nézőpont a demokrácia

Savage: Összehasonlító európai elitkutatás

Schaetz/Gagrcin/Rakowski/Toth/Renz/Vladova/Emmer: Az európai fiatalok reakciói az adatosított világban lévő életre

Schiller: Az értelmiségi szerep hanyatlása a nyilvánosságban

Schmidt-Wellenburg/Frédéric: Bourdieunál nincs olyan mint gazdaság

Schrade: Akik keresnek, megtalálhatók: A tudásszervezés problématörténetei a skolasztikától a keresőkutatásig

Schubert: Migráció és liberalizmus

Solove: A reputáció jövője az internet viszonyai között

Souri: Globális civil társadalom neogramsciánus szemszögből

Sultana: A banlgadesi iszlám közöség beilleszkedési tapasztalatai Japánban

Tang: Nők és a stratifikáció a jelenlegi Kínában

Tittenbrun: Bourdieu többszörös tőkeelméletének kritikája

Thoen: Stratégiai vonzalom? Ajándékcsere a tizenhetedik századi Hollandiában

Toffler: Jövősokk

Walder/Hu: Forradalom, reform és státusöröklés Kínában

Whyte: Rétegződéstelenítés és and restratifikáció Kínában

Zhang: A kínai Hukou-rendszer szerepe

Zhang: Miért preferálják a kínaiak a petíciót a perlés helyett?

Zuboff: A felügyeleti kapitalizmus
tudastar@newsforconeu.com