UNIVERZÁLIS TUDÁSTÁR

Filozófia

Első széria


Balbian: Kérdések és filozófálások

Benzon: Dennett a neuronokról és a szoftverekről

Brandt: Test és elme Descartes és Spinoza felfogásában

Burns: Hegel politikai filozófiája, a világállam és a nemezeti szuverenitás

Calise: Luhmann érzelem felfogásának kritikája

Chatterjee: Az elme anyagisága és immaterialitása

Chen: A kínai filozófia datong fogalma, mint a közjó kifejezése

Ciompi: Az érzelmek hiánya Niklas Luhmann pszichikum felfogásában

De Balbian: Nincs semmi olyan, hogy elme és tudat

Dennett: Az elmék fajtái

Dennett: Agyi gyermekek

Dennett önéletrajzi írása

Di Nucci: A rutincselekvésben levő szándékok

Dirk Baecker: Miért kellenének érzelmek?

Diviacchi: A tudat és az észlelés holisztikus felfogásáról

Fetzer: Peirce és a MI filozófiai kérdései

Fuchs: A tudat belső értelme

Greenberg: Nem teljes megértés az elmetartalmakban

Haack: Az elme magyarázata

Jesus: Nicolai Hartmann és a virtuális realitás

Kelleher: A tudat mint tiszta önreflexió Polányi Mihály írásaiban

Kochinka: Az érzelmek elméletei

Koepsell/Rapaport: A kibertér néhány ontológiai kérdése

Lawton: Simmel szinészetfilozófiája

Leiter: A filozófiatörténet tanulsága

Leiter: Nitzsche naturalizmusa újraértékelve

Lin: A kibertér ontológiája Koepsellnél

Little: Az emberi szellem struktúrája

Morse: Michael Moore az elméről

Nathan: Elme árnyak és az elmefajták elemzése

Newman: Dennett tudatosság magyarázata

Peterson: Bevezetés Nicolai Hartmann kritikai ontológiájába

Piccinini: Vajon lehet e az elmét neurális szoftvernek felfogni

Saha/Wang/Gregori/Joyner/Goel: Az elme köcsönhatása az ember és gép interakciójában

Sarma: A memória művészete és a tudományos módszer formálódása

Simmel: Bevezetés a szinészet filozófiájába

Sprenger: Rendszerelmélet és ontológia

Starks: Az emberi viselkedés logikai struktúrája

West: Dennett méltatása
tudastar@newsforconeu.com